+90 212 466 00 44

cengiz@drcengizturkmen.com

Yayınlarım

 1. Kenan Bulut, Ömer Çağlıaydın, Cengiz Türkmen, Yusuf Rizeli, Muzaffer Bayhan, İbrahim Ziyal. Supratektorial Gliomlar. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1992; 3: 309-313.
 2. İbrahim Ziyal, Uğur Türe, Alper Kaya, Cengiz Türkmen, Bülent F. Kılınçoğşu, Yunus Aydın. İntrakranyal Araknoid Kistler. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996; 1-2: 93-98.
 3. İbrahim Ziyal, Aydın Canpolat, Uğur Türe, Cengiz Türkmen, Alper Kaya, Yüksel Şahin, Yunus Aydın. Anterior Servikal Diskektomilerde füzyon uygulanan ve uygulanamıyan olguların karşılaştırılması. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1996; 26:29-33.
 4. Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Yüksel Şahin, Yunus Aydın. Karotis Endarterektomi Ameliyatlarının Nöroşirürjideki yeri ve kliniğimizde yapılan Endarterektomi ameliyatlarının sonuçları. Şişli Etfal Tıp Bülteni 1996; 1-2: 81-85.
 5. Cengiz S.Türkmen, İbrahim M. Ziyal, Alper R. Kaya, Osman Türkmenoğlu, Yunus Aydın, Ilgaz Doğusuy, Kaya Özkuş, Ahmet Ünal, Muzaffer Başak. A New Spinal Stabilization System: Intercorporal Fixation Device for Thoracolumbar Stabilization. Turkish Neurosurgery 1998; 8: 28-35.
 6. Belgin Erhan Gençosmanoğlu, Murat Hancı, Cengiz Türkmen. Unilateral Aplastik Lomber Pedikül: Olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 2: 111-113.
 7. Murat Müslüman, Ayhan Kanat, Hüdayi Duman, Cengiz Türkmen, Nihat Dinçbal, Yunus Aydın. Tip II Odontoid Kırığının Anterior Odontoid Vida ile fiksasyonu. Ulusal Travma Dergisi 1998; 2: 120-124.
 8. İbrahim M. Ziyal, Yunus Aydın, Cengiz S.Türkmen, Edvardo Salas, Alper R. Kaya, Faik Özveren. The Natural History of Late Diagnosed or Untreated Growing Skull Fractures: Report on two Cases. Acta Neurochirurgica 1998; 140: 651-654.
 9. Faik Özveren, Cahide Topsakal, İbrahim Ziyal, Cengiz Türkmen, Oya Sağıroğlu, İlter Kuş. Surgical Techniques for Far Lateral Lumbar Disc Herniations. Turkish Neurosurgery 1998; 8: 91-95.
 10. Faik Özveren, Cengiz S. Türkmen, Canan Tanık, Altay Alp, M.İbrahim Ziyal, Selami Serhatoğlu, Mutlu Cihangiroğlu. Peridural Fibrozisin Önlenmesinde Köpeklerde Deneysel olarak Politetrafloroetilen Greft Uygulaması. Türk Nöroşirürji Dergisi 1999; 9: 25-33.
 11. İbrahim M.Ziyal, Murat Müslüman, Ghassan K. Bejjani, Canan Tanık, Cengiz S. Türkmen, Yunus Aydın. Cerebral Metastasis of a Uterine Leiomyosarcoma. Case Report. Neurologia medico-chirurgica 1999; 39: 238-241.
 12. Fahir Özer, Celal İplikçioğlu, Cengiz Türkmen, Mehdi Sasani, Ali Çetin Sarıoğlu. Atlantoaksial İnstabilitede Posterior C1-2 İnterfaset Fiksasyonu Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 1999; 9: 43-48.
 13. Cengiz S. Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Gençosmanoğlu. Türkiye’de İlk Yardım Tablosu ( 254 olguda). Rehabilitasyon Dergisi 1999; 1-1: 20-24.
 14. Cengiz S. Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Erhan Gençosmanoğlu, Alkan Öztürk, Ayşenur Bardak. Spinal Kord Lezyonlu Olguların Ağrı ve Spastisitesinde Drezotomi ve Posterior Selektif Rizotomi Uygulamaları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2000; 3-3: 17-20.
 15. Cengiz S. Türkmen, Sema Eren, Baha Çelik, Bahar Türkmen. Multipl patolojilerde tanı hataları. Rehabilitasyon Dergisi 2000; 1-2: 24-28.
 16. Cengiz S. Türkmen, İbrahim M. Ziyal, Sedat Dalbayrak. Reconstruction of the thoracal spine with an anterior interbody fixator and methylmethacrylate. J Neurosurg (Spine 3) 97: 403-404, 2002.