+90 212 466 00 44

cengiz@drcengizturkmen.com

Patentler ve Bildiriler

PATENTLER

 

İnterkorporal Fiksatör”değişebilir konnektör ile; (Türk Patenti), 1993.

İnterkorporal Fiksatör” Yüksekliği değişebilen konnektör; (Türk Patenti), 1994.

The Intercorporal Fixation System“; (PCT, Uluslararası patent), 1997.

The Intercorporal Fixation System”; (Ülkeler Patenti Kuzey Amerika), 1999.

The Intercorporal Fixation System”; (Ülkeler Patenti Avrupa Birliği), 1999.

The Intercorporal Fixation System”; (Ülkeler Patenti Japonya), 1999.

Aspiratör – Disektör”; (Türk Patenti), 2013.

 

BİLDİRİLER

 

 • Cengiz Türkmen, Altan Yalçıner, Alper Kaya, Uğur Türe, Bahar Türkmen, Yusuf Rizeli: “Santral sinir sistemi tümörlerinde prognozun DNA Kontent Analizi ile değerlendirilmesi”; Sözlü bildiri. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı, 1994; 58.

 

 • Cengiz Türkmen, Alper Kaya, Bahar Türkmen: “Santral sinir sistemi tümörlerinde prognozun DNA kontent analizi ile değerlendirilmesi”; Sözlü bildiri. Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi, bildiri kitabı 1995; 434-439.

 

 • Cengiz Türkmen, M.İbrahim Ziyal, Alper Kaya, Yunus Aydın, Ahmet Ünal: “Yeni bir omurga stabilizasyon sistemi: Türkmen Cihazı ile anterior interkorporal fiksasyon”; Sözlü bildiri. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT, bildiri kitabı 1996; 29-36.

 

 • İbrahim Ziyal, Murat Müslüman, Cengiz Türkmen, Alper Kaya, Taylan E. Çoban, Canan Tanık, Yunus Aydın: “Metastatik Beyin Tümörleri”;Sözlü bildiri. 10.Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1996; 206.

 

 • Yunus Aydın, M.İbrahim Ziyal, Hüdai Duman, Uğur Türe, Alper Kaya, Cengiz Türkmen, Derya Kasaroğlu, Yüksel Şahin: “Multipl İntrakranyal Anevrizmalar”; Sözlü bildiri. 10. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1996; 252.

 

 • Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Yüksel Şahin, Yunus Aydın;“Karotis Endaterektomi ameliyatlarının Nöroşirürjideki yeri ve kliniğimizde yapılan endarterektomi ameliyatlarının sonuçları”: Sözlü bildiri. 10.Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özet kitabı 1996; 276.

 

 • İbrahim Ziyal, Aydın Canpolat, Uğur Türe, Cengiz Türkmen, Alper Kaya, Yüksel Şahin, Yunus Aydın; “Anterior Servikal Diskektomilerde füzyon uygulanan ve uygulanmayan olguların karşılaştırılması”; Sözlü bildiri. 10. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1996; 346.

 

 • Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Cengiz Türkmen, Yunus Aydın, Canan Tanık: “İntrakranial Mezenkimal Kondrosarkoma”; Poster bildiri. 10. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1996; 230.
  Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Hüdayi Duman, Osman Türkmenoğlu, Yunus Aydın. “İnterkorporal Fiksasyon mantığı ile torakolomber tasarımı yapılan Türkmen cihazının hayvan, kadavra, biyomekanik çalışmaları ve uygulanan olguların sunumları”. Sözlü bildiri. 11. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1997; 33.

 

 • Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Hüdayi Duman, Osman Türkmenoğlu, Yunus Aydın: “Vertebra stabilizasyonunda İnterkorporal fiksasyon tanımı, anterior ve posterior fiksasyonlara üstünlüğü”; Sözlü bildiri. 11. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1997; 36.

 

 • Murat Müslüman, Cengiz Türkmen, Adem Yılmaz, Ayhan Kanat, Aydın Canpolat, Hüdayi Duman: “Pott Hastalığı ve tedavisi”; Sözlü bildiri. 11. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1997; 219.

 

 • Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Cengiz Türkmen, Hüdayi Duman, Osman Türkmenoğlu, Yunus Aydın: “Hipertansif Putaminal Hematomların transsylvian transinsuler yaklaşımla cerrahi tedavisinin prognoza etkisi”; Sözlü bildiri. 11. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1997; 183.

 

 • Cengiz Türkmen, A. Murat Müslüman, Ayhan Kanat, Hüdayi Duman, Aydın Canpolat, Nihat Dinçbal: “Bir olgu nedeni ile anterior odontoid vida fiksasyonu”; Poster bildiri. 11. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1997; 48.

 

 • Cengiz S. Türkmen, İbrahim M. Ziyal, Alper R. Kaya, Yunus Aydın: “A new spinal stabilization system: Anterior Intercorporal Fixation with the Türkmen Device“; Cadaver study. Video session.11 th International Congress of Neurological Surgery, book of abstracts 1997; S218.

 

 • Yunus Aydın, İbrahim M. Ziyal, Cengiz S.Türkmen, Alper R. Kaya, Hüdai Duman: “Modified Lumbar Microdiscectomy”; Video session. 11 th International Congress of Neurological Surgery, book of abstracts 1997; S219.

 

 • Ayhan Kanat, Murat Müslüman, Hüdai Duman, Aydın Canpolat, Nazan Bergişadi, Ümit Gönüllü, Melike Üner, Gülten Ötük, Alev Gerçeker, Adem Yılmaz, Bülent F.Kılınçoğlu, Nihat Dinçbal, Cengiz Türkmen, Ercan Ferisoy, Oya Hergünsen, Yüksel Şahin, Yunus Aydın: “Profilaktik verilen Seftriaksonun BOS a geçişine Nöroşirürji operasyonlarının etkisi”; Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1997; 136.

 

 • Cengiz Türkmen: “Omurilik yaralanmalarında ilk yardım örgütlenmesi (Konuşma)”; Servikal Spinal Travmalar Paneli 1997, İzmir.

 

 • Faik Özveren, Cengiz Türkmen, Altay Alp, Canan Tarık, M. İbrahim Ziyal, Selami Serhatoğlu, Hasan Çetin, Suat Çelik: “Peridural Fibrozisin önlenmesinde Köpeklerde deneysel olarak Polytetrafluoroethylene Greft uygulaması”; Sözlü bildiri. 12. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1998; 68.

 

 • Fahir Özer, Celal İplikçioğlu, Cengiz Türkmen, T. Ali Zırh, Mehdi Sasani, Zafer Berkman, G. Evren Keleş, Ali Çetin Sarıoğlu: “Spinal Primer ve Metastatik Tümörlerde cerrahi tedavi“; Sözlü bildiri. 12. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1998; 114.

 

 • Fahir Özer, Celal İplikçioğlu, Cengiz Türkmen, T.Ali Zırh, Mehti Sasani, Zafer Berkman, G.Evren Keleş, Ali Çetin Sarıoğlu: “Atlanto axial instabilitede posterior C1-2 inter faset vida fiksasyonu”; Sözlü bildiri. 12. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1998;115.

 

 • Cengiz Türkmen, İbrahim Ziyal, Alper Kaya, Yunus Aydın, Osman Türkmenoğlu: “İnterkorporal Fiksasyonda uygulama ve sonuçlarımız”; Sözlü bildiri. 12. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1998; 100.

 

 • Cengiz Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Gençosmanoğlu: “Spinal Travmalı Paraplejik ve Tetraplejiklerden Spinal Hastalıklar ve İlk Yardım konusunda “Eğitmenler” oluşturulması”; Sözlü bildiri. 12.Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1998; 108.

 

 • Cengiz Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Erdoğan: “Spinal Kord Yaralanmalı 131 hastanın incelenmesi sonucu Türkiye’de ortaya çıkan ‘İlk Yardım Tablosu’”; Sözlü bildiri. 12. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1998; 107.

 

 • Cengiz Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Gençosmanoğlu, Ayşenur Bardak, Derya Soy, Yıldız Öztürk: “Participation of patients wıth spinal cord injury to health education”; Video session. 37th Annual Scientific Meeting of the International Medical Society of Paraplegia, book of abstracts 1998; 33.

 

 • Cengiz Türkmen, İbrahim Ziyal, Alper Kaya, Hürriyet Yılmaz, Belgin Gençosmanoğlu: “A new spinal stabilization system: Intercorporal Fixation device for thoracolumbar stabilization.” Poster session. 37th Annual Scientific Meeting of the International Medical of Society of Paraplegia, book of abstracts 1998; 73.

 

 • Belgin Gençosmanoğlu, Mehtap Turfan, Ayşenur Bardak, Hürriyet Yılmaz, Sevgi Boz, Selahattin Yaman, Cengiz Türkmen: “Characteristics of Spinal Cord Injury (SCI) Patients with Pressure Ulcer and Aerobic Bacterial Colonizations of the Ulcers”; Poster session. 37th Annual Scientific Meeting of the International Medical of Society of Paraplegia, book of abstracts 1998; 126.

 

 • Cengiz S. Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Gençosmanoğlu: “Paraplejik ve Tetraplejik Engelli ‘İlk Yardım Eğitmenleri’ ile elde edilen sonuçlar”; Sözlü bildiri. 17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1999; 73.

 

 • Ayşenur Bardak, Belgin Gençosmanoğlu, Hürriyet Yılmaz, Mehtap Türkmen, Papatya Togay, Cengiz Türkmen: “Spinal Kord Lezyonu (SKL) olgusunun retrospektif analizi”; Sözlü bildiri. 17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1999; 73.

 

 • Cengiz Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin Gençosmanoğlu: “Türkiye’de İlk Yardım Tablosu (254 olguda)”; Sözlü bildiri. 17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1999; 24.

 

 • Cengiz Türkmen, Hürriyet Yılmaz, Belgin E. Gençosmanoğlu, Mehtap Türkmen, Ayşenur Bardak, Hülya Altıntaş, Aynur Sipahioğlu: “Spastisite olgularında Drezotomi tekniği”; Sözlü bildiri. 17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, bildiri özetleri kitabı 1999; 19.

 

 • Faik Özveren, Cengiz S. Türkmen, Canan Tanık, İbrahim M.Ziyal, Fatih S.Erol: “Peridural fibrozisin önlenmesinde köpeklerde deneysel olarak politetrafloroetilen greft uygulaması”; Poster bildiri. 14. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 2000; 239.

 

 • Cengiz S. Türkmen: “Spinal Kord Lezyonlu olguların medikal ve sosyal takipleri”; Poster bildiri. 14. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 2000; 236.

 

 • Cengiz S. Türkmen, İbrahim M. Ziyal, Alper R. Kaya: “Torakolomber Vertebra Patolojilerinde İnterkorporal Fiksatör uygulamalarımız”; Sözlü bildiri. 14. Türk Nöroşirürji Kongresi, bildiri özetleri kitabı 2000;181.

 

 • Cengiz S. Türkmen: “Servikal disk hernilerinde postoperatif süreçler (Konuşma)”; Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, servikal disk hernileri, 2-5 Kasım 2000, Gaziantep.

 

 • Cengiz S. Türkmen, Nurdan Peker,Derya Soy, Yıldız Öztürk, Zeynep Otlu, Sema Eren: “Osteoporotik Çökme Fraktürlerinde Vertebroplasti Endikasyonu Azaltılabilir mi?“; 4. International Congress on Cerebral Venous System and 4. International Congress on the Meningiomas combined with annual meeting of Turkish Neurosurgical Society abstract book. Sözlü Sunum 15. Sayfa 146.

 

 • Cengiz S. Türkmen, Nurdan Paker, Derya Soy, Yıldız Öztürk, Sema Eren, Zeynep Otlu: “Lomber Disk Hernilerinde Progresyon Analizi”; 4. International Congress on Cerebral Venous System and 4. International Congress on the Meningiomas combined with annual meeting of Turkish Neurosurgical Society abstract book. Sözlü Sunum 4. Sayfa 140.

 

 • Cengiz S. Türkmen: “Kauda Equina/ Cul de sac oranı incelenmesi: 50 Rastgele seçilen olguda MRI altında prospektif çalışma”; 4. International Congress on Cerebral Venous System and 4. International Congress on the Meningiomas combined with annual meeting of Turkish Neurosurgical Society abstract book. Poster Sunum 26. Sayfa 296.