+90 212 466 00 44

cengiz@drcengizturkmen.com

Kitap Bölümleri

  • Kostatransversektomi ve Transpediküler yaklaşım (Cengiz Türkmen, Hüdai Duman, İbrahim Ziyal. Anatomik çalışmalar ve çizimleri). Yunus Aydın. Omurilik ve omurga cerrahisi kitabı; Cilt 2, Bölüm 66, Sayfa 936-941. Editörler: Mehmet Zileli, Fahir Özer. 1997 Saray Medikal Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • Intercorporal Fixation Patent Cooperation Treaty. 4 Jun 1996. Austrian Patent office.
  • Cengiz S. Türkmen. Medulla Spinalis Yaralanmalarında hasta taşıma. Medulla Spinalis Yaralanmaları kitabı.Editörler: Murat Hancı, Önder Aydıngöz. 2000 .
  • Spinal İnfeksiyonlar ve Sonuçları. Bölüm 28 sayfa 245-255. Türk nöroşirürji Derneği 2001 yılı Spinal gurup simpozyum kitabı.
  • Cengiz Türkmen. Torakolomber  Posterior Enstrümentasyonun Komplikasyonları. Omurilik ve omurga cerrahisi kitabı. Editörler: Mehmet Zileli, Fahir Özer. 2002. Bölüm 129, Sayfa 1749-1762. Meta Basım Matbacılık Hizmeleri, Bornova, İzmir.
  • Cengiz S. Türkmen. Torakolomber Anterior enstrümanlar. Omurilik ve omurga cerrahisi kitabı. Editörler: Mehmet Zileli, Fahir Özer. 2002. Bölüm 117, Sayfa 1597-1608. Meta Basım Matbacılık Hizmeleri, Bornova, İzmir.
  • Cengiz S. Türkmen. Omurilik tümörü cerrahisinde komplikasyonlar. Editör: Fahir Özer. 2001. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Simpozyum Kitabı.